Osmancık Pirinç

Anasayfa Osmancık Pirinç
Osmancık Pirinç

Osmancık Pirinç

Diğer Gramajlar

Besin Değerleri Tablosu

                                                                                Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ortalama Minimum Maksimin
Enerji kcal 341 341 341
Enerji kJ 1426 1426 1426
Su g 13,15 13,15 13,15
Kül g 0,44 0,44 0,44
Protein g 6,84 6,84 6,84
Azot g 1,15 1,15 1,15
Yağ, toplam g 0,44 0,44 0,44
Karbonhidrat g 75,67 75,67 75,67
Lif, toplam diyet g 3,46 3,46 3,46
Nişasta g 75,33 75,33 75,33
Sakaroz g 0,00 0,00 0,00
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 0,00 0,00 0,00
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 38 38 38
Demir, Fe mg 0,46 0,46 0,46
Fosfor, P mg 113 113 113
Kalsiyum, Ca mg 5 5 5
Magnezyum, Mg mg 29 29 29
Potasyum, K mg 97 97 97
Sodyum, Na mg 15 15 15
Çinko, Zn mg 0,65 0,65 0,65
Selenyum, Se µg 1,5 1,5 1,5
Tiamin mg 0,102 0,102 0,102
Riboflavin mg 0,035 0,035 0,035
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 4,459 4,459 4,459
Niasin mg 1,799 1,799 1,799
B-6 vitamini, toplam mg 0,074 0,074 0,074
Triptofan mg 160 160 160
Treonin mg 130 130 130
Izolosin mg 185 185 185
Lösin mg 421 421 421
Lizin mg 241 241 241
Metiyonin mg 125 125 125
Sistin mg 130 130 130
Fenilalanin mg 301 301 301
Tirozin mg 260 260 260
Valin mg 256 256 256
Arjinin mg 373 373 373
Histidin mg 129 129 129
Alanin mg 300 300 300
Aspartik asit mg 570 570 570
Glutamik asit mg 985 985 985
Glisin mg 268 268 268
Prolin mg 293 293 293
Serin mg 225 225 225

Diğer Ürünlerimiz Tablosu

© 2023, Tüm hakları saklıdır.